Lamtumire

  • Tiri Gjoci

Detaje te Klipit

  • Muzika:
  • Produksioni: Max
  • Teksti:

Votim