Mallengjimi

  • Rona Nishliu

Detaje te Klipit

  • Muzika:
  • Produksioni: Alban zogjani
  • Teksti:

Votim